Siden 1949 har vår bedrift levert maler- og byggtapetsertjenester i Bodø og omegn. Dette gjør oss til Bodøs største og eldste bedrift innen vårt fagfelt, med 20 høyt kvalifiserte maler- og byggtapetserere. Tilfredse kunder skal vinnes hver dag. Vi er tilsluttet Håndverksgruppen som er Norges største kjede innen vårt fagfelt. Vi er også miljøfyrtårn - Vår miljørapport tilsendes på forespørsel til oss pr. e-post.